Kristinestads svenska församlings kansli

Församlingens kansli finns på Rådhusgatan 1 i Kristinestad.

Ta kontakt med församlingskansliet när du behöver ett ämbetsbetyg, om du vill boka dop, vigsel eller jordfästning, i ärenden som berör olika verksamhetsområden eller bokning av utrymmen. 

Tel. 06-2211073

 

 

 

Ingången till pastorskansliet i Kristinestad
Välkommen till pastorskansliet, dörren är öppen för dig

Kristinestads svenska församling

PB 59 

64101 Kristinestad