Kristinestads svenska församlings kansli

Församlingens kansli finns på Rådhusgatan 1 i Kristinestad.

Ta kontakt med församlingskansliet när du behöver ett ämbetsbetyg, om du vill boka dop, vigsel eller jordfästning, i ärenden som berör olika verksamhetsområden eller bokning av utrymmen. 

Tel. 06-2211073

 

 

 

Kansliet är stängt för kunder p.g.a. corona-risken. Du får gärna ringa.

Ingången till pastorskansliet i Kristinestad
Välkommen till pastorskansliet, dörren är öppen för dig

Kristinestads svenska församling

PB 59 

64101 Kristinestad