Kristinestads svenska församlings kansli

Församlingens kansli finns på Rådhusgatan 1 i Kristinestad.

Ta kontakt med församlingskansliet om du vill boka dop, vigsel eller jordfästning, i ärenden som berör olika verksamhetsområden eller bokning av utrymmen. 

Kansliet är öppet måndag, onsdag och fredag kl 9.30-12. 

Tel. 06-2211073 eller 040-3573910

 

 

 

 

 

Diakonikansliet är på Rådhusgatan 1 (vänster om porten).

Ingången till pastorskansliet i Kristinestad
Välkommen till pastorskansliet, dörren är öppen för dig

Tag kontakt

Församlingssekreterare
(06) 2211073
Rådhusgatan 1
64100 Kristinestad

Kristinestads svenska församling

PB 59 

64101 Kristinestad