Kristinestads svenska församlings kansli

Församlingens kansli finns på Rådhusgatan 1 i Kristinestad.

Ta kontakt med församlingskansliet om du vill boka dop, vigsel eller jordfästning, i ärenden som berör olika verksamhetsområden eller bokning av utrymmen. 

Angående ämbetsbevis och släktforskning vänligen kontakta Centralregisterenheten i Vasa via nätet eller telefon 040 868 7189 kl. 9-15.

Kansliet är öppet måndag, onsdag och fredag kl 9.30-12. 

Tel. 06-2211073 eller 040-3573910

 

 

 

 

Ingången till pastorskansliet i Kristinestad
Välkommen till pastorskansliet, dörren är öppen för dig

Kristinestads svenska församling

PB 59 

64101 Kristinestad