Församlingsrådet 2023-2026

Dahlgren Marguerite

Grahn Anne

Holmlund Berit

Kronlöf Stig

Lövdahl Tom

Mannfolk Milena

Nordman Kenneth

Nyström Birgit 

Rosengård Nanna

Storsjö Bo

Norrback Daniel, ordförande (kyrkoherde)

Något för dig?

Kanske just du har något du brinner för? Kanske din plats är bland de förtroendevalda? Eller kanske du vill göra en insats nu och då som kyrkvärd, hjälpa till med servering eller kanske med barnpassningen under en gudstjänst. Ta i så fall frimodigt kontakt med någon av de anställda. Du behövs!