Församlingsrådet 2019-2022

Bergman Tom

Holmlund Berit

Kronlöf Stig

Lillhannus Diana

Lindfors Henrik

Lövdahl Tom

Rosengård Nanna

Storsjö Bo

Teir Britt-Marie

Österback Anders

Norrback Daniel, ordförande (kyrkoherde)

Något för dig?

Kanske just du har något du brinner för? Kanske din plats är bland de förtroendevalda? Eller kanske du vill göra en insats nu och då som kyrkvärd, hjälpa till med servering eller kanske med barnpassningen under en gudstjänst. Ta i så fall frimodigt kontakt med någon av de anställda. Du behövs!