Syföreningar

Kontakta församlingens diakoniarbetare för mera information om tid och plats.

Diakonisyföreningen i Lappfjärds församlingshem, grupprummet

Syförening i Härkmeri bönehus 

Kenyasyförening i Lappfjärds församlingshem, grupprummet

 

Missionsstugan

Missionsstugan är en öppen samling för alla missionsintresserade. Vi träffas i Kristinestads församlingshem kl 12.30 en tisdagar i månaden.

 

Bibel- och bönegrupper

Bibelgrupp i Kristinestads församlingshem, Västra långgatan 29, varannan tisdag kl 19, udda veckor. 

Bönegrupp för kvinnor varje måndag kl 19 i grupprummet i Lappfjärds församlingshem. Kontaktperson: Anita Viik-Ingvesgård tel 0400-664808.

Bibelsamtalsgrupp i hemmen varannan tisdag kl 19 med Johan Eklöf.

Bibelsamtal i Lappfjärds församlingshem, söndagar kl 18. Kontaktperson: Markus Engström

 

Diskussionsgrupper

Karagrupp i Lappfjärds församlingshem, grupprummet, varannan onsdag kl 19. Kontaktperson: Markus Engström tel 050-3589797. 

LIV träffas i hemmen en gång per månad. Kontaktperson: Ellinor Grahn tel 044-2518436.

Tag kontakt

Diakon Tjänstledig t.o.m 31.7.2025
Rådhusgatan 1
64100 Kristinestad