Bibel- och bönegrupper

Bibelgrupp i Kristinestads församlingshem, Västra långgatan 29, varannan tisdag kl 19, jämna veckor. Start 22.1. Kontaktperson: Tom Bergman tel 040-8355338. 

Bönegrupp för kvinnor varje måndag kl 19 i grupprummet i Lappfjärds församlingshem. Kontaktperson: Anita Viik-Ingvesgård tel 0400-664808.

Bibelsamtalsgrupp i hemmen varannan tisdag kl 19, udda veckor. Kontaktperson Stig Kronlöf

Bibelsamtal i Lappfjärds församlingshem, söndagar kl 18. Kontaktperson: Markus Engström

Diskussionsgrupper

Diskussionsgrupp för män i Kristinestads församlingshem, Västra långgatan 29, varannan måndag kl 19, udda veckor, start 28.1. Kontaktperson: Anders Österback tel 0400-660527. 

Karagrupp i Lappfjärds församlingshem, grupprummet,  varannan onsdag kl 19, jämna veckor, start 23.1. Kontaktperson: Markus Engström tel 050-3589797. 

Syföreningar

Diakonisyföreningen i Lappfjärds församlingshem, grupprummet

Dagsmark syförening i Dagsmark bönehus kl 13 följande måndagar 21.1, 11.2, 4.3 och 8.4.

Syförening i Härkmeri bönehus

Kenyasyförening i Lappfjärds församlingshem, grupprummet varannan tisdag kl 13 med start 22.1.

Missionsstugan

Missionsstugan är en öppen samling för alla missionsintresserade. Missionsstugan träffas i Kristinestads församlingshem onsdag 6.2 kl 12.30.