Syföreningar

Kontakta församlingens diakoniarbetare för mera information om tid och plats.

Diakonisyföreningen i Lappfjärds församlingshem.

Dagsmark syförening i Dagsmark bönehus

Syförening i Härkmeri bönehus 

Kenyasyförening i hem

 

Missionsstugan

Missionsstugan är en öppen samling för alla missionsintresserade. Vi träffas i Kristinestads församlingshem kl 12.30 följande tisdagar 5.10, 2.11 och 7.12.

 

 

Bibel- och bönegrupper

Bibelgrupp i Kristinestads församlingshem, Västra långgatan 29, varannan tisdag kl 19, udda veckor. Kontaktperson: Tom Bergman tel 040-8355338. 

Bönegrupp för kvinnor varje måndag kl 19 i grupprummet i Lappfjärds församlingshem. Kontaktperson: Anita Viik-Ingvesgård tel 0400-664808.

Bibelsamtalsgrupp i hemmen varannan tisdag kl 19 med Johan Eklöf.

Bibelsamtal i Lappfjärds församlingshem, söndagar kl 18. Kontaktperson: Markus Engström

 

Diskussionsgrupper

Karagrupp i Lappfjärds församlingshem, grupprummet,  varannan onsdag kl 19. Kontaktperson: Markus Engström tel 050-3589797.