Syföreningar

Kontakta församlingens diakoniarbetare för mera information om tid och plats.

Diakonisyföreningen i Lappfjärds församlingshem.

Dagsmark syförening i Dagsmark bönehus

Syförening i Härkmeri bönehus

Kenyasyförening i hem

 

Missionsstugan

Missionsstugan är en öppen samling för alla missionsintresserade. Vi träffas i Kristinestads församlingshem.

 

Syföreningarna och missionsstugan håller paus pga rådande restriktioner.

 

Bibel- och bönegrupper

Bibelgrupp i Kristinestads församlingshem, Västra långgatan 29, varannan tisdag kl 19. Kontaktperson: Tom Bergman tel 040-8355338. 

Bönegrupp för kvinnor varje måndag kl 19 i grupprummet i Lappfjärds församlingshem. Kontaktperson: Anita Viik-Ingvesgård tel 0400-664808.

Bibelsamtalsgrupp i hemmen varannan tisdag kl 19.  Kontaktperson Stig Kronlöf

Bibelsamtal i Lappfjärds församlingshem, söndagar kl 18. Kontaktperson: Markus Engström

 

Diskussionsgrupper

Diskussionsgrupp för män i Kristinestads församlingshem, Västra långgatan 29, varannan måndag kl 19. Kontaktperson: Anders Österback tel 0400-660527. 

Karagrupp i Lappfjärds församlingshem, grupprummet,  varannan onsdag kl 19. Kontaktperson: Markus Engström tel 050-3589797.