Begravningsplatser

Det finns sju begravningsplatser inom Kristinestads kyrkliga samfällighet. Dessa finns i Kristinestad, Tjöck, Lappfjärd och Sideby. Dessutom finns en minneslund vid Lappfjärds kyrka.

Enligt kyrkolagen ansvarar gravrättsinnehavaren för gravens skötsel.

Man kan ingå ett gravskötselavtal med Kristinestads gravvårdsfond som då tar över ansvaret för sommarskötseln (maj-september). Avtalet innefattar gräsklippning runt stenen och om man önskar bevattning och plantering av blommor.

Skötseln betalas mot räkning för 1, 5 eller 10 år i gången. Gravens storlek avgör priset. I frågor som gäller gravskötsel, uppriktning av gravsten, bokning av gravplats, förlängning av gravrätt och dylikt, kontakta Kristinestads kyrkliga samfällighet tel 06-2211144.

Gravskötselpriser

Avgifter i samband med begravning