Kom med och sjung!

De olika körerna och sånggrupperna medverkar i församlingens gudstjänster och övriga samlingar. Nya sångare är alltid välkomna med!

Övningar

Lappfjärds kyrkokör övar torsdagar kl 18-19.30 i Lappfjärd. Körledare: Anna Karin Martikainen.

Kristinestads kyrkokör övar torsdagar kl 19.15-20.45 i Kristinestads församlingshem. Körledare: Anna Karin Martikainen. 

Sånggruppen Nådehjonen övar i Magasinet invid Lappfjärds förs.hem, udda veckor, kl.19.00, varannan tisdag. Körledare: Anna Karin Martikainen.

Sånggruppen Glädjedropparna övar i Sideby kyrka, oftast jämna veckor, onsdagar kl. 19-20.30. Ledare: Anna Karin Martikainen och Carina Jansson.

 

 

Lappfjärds kyrkokör sjunger under ledning av Anna Karin Martikainen
Lappfjärds kyrkokör sjunger under ledning av Anna Karin Martikainen. Foto: Johan Eklöf