Kom med och sjung!

De olika körerna och sånggrupperna medverkar i församlingens gudstjänster och övriga samlingar. Nya sångare är alltid välkomna med.

Höstens övningar

Lappfjärds kyrkokör övar torsdagar kl 18-19.30 i Lappfjärd. Körledare: Anna Karin Martikainen.

Kristinestads kyrkokör övar torsdagar kl 19-21 i Kristinestads församlingshem. Körledare: Anna Karin Martikainen. Start torsdag 26.9.

Sånggruppen Nådehjonen övar i Lappfjärds kyrksal. Körledare: Anna Karin Martikainen.

Sånggruppen Glädjedropparna övar i Sideby kyrka. Ledare: Carina Jansson och Anna Karin Martikainen.

Gospelkör i MI:s regi, men i nära samarbete med församlingen, är en blandad kör som sjunger nyare och traditionell gospel på engelska under ledning av Nanna Rosengård. Övning i Kristinestads församlingshem tre söndagar/månad kl 14. Start 15.9 kl 14.

 

Lappfjärds kyrkokör sjunger under ledning av Anna Karin Martikainen
Lappfjärds kyrkokör sjunger under ledning av Anna Karin Martikainen. Foto: Johan Eklöf