Kom med och sjung!

De olika körerna och sånggrupperna medverkar i församlingens gudstjänster och övriga samlingar. Nya sångare är alltid välkomna med.

Övningar

Inga övningar mera i vår!

Lappfjärds kyrkokör övar torsdagar kl 18-19.30 i Lappfjärd. Körledare: Anna Karin Martikainen.

Kristinestads kyrkokör övar torsdagar kl 19-21 i Kristinestads församlingshem. Körledare: Anna Karin Martikainen. 

Sånggruppen Nådehjonen övar i Lappfjärds kyrksal. Körledare: Anna Karin Martikainen.

Sånggruppen Glädjedropparna övar i Sideby kyrka. Ledare: Carina Jansson och Anna Karin Martikainen.

Gospelkören är en blandad kör som sjunger nyare och traditionell gospel på engelska under ledning av Nanna Rosengård. Övning i Kristinestads församlingshem. Start söndag 26.1 kl 14-16, därefter följande lördagar 15.2, 7.3 och 28.3 kl 9.30 -13.

 

Lappfjärds kyrkokör sjunger under ledning av Anna Karin Martikainen
Lappfjärds kyrkokör sjunger under ledning av Anna Karin Martikainen. Foto: Johan Eklöf