Dagklubben

Dagklubben är för barn i åldern 4-6 år. I dagklubben har vi fri lek, pussel och hobby, sång och andakt och mellanmål. I dagklubben samlas vi 2 ggr/vecka och 3 h/gång i Kristinestad och i Lappfjärd. Ledare i dagklubben är Christina Caldén-Back med medhjälpare.

Hösten 2021

Dagklubbsutrymmena i Lappfjärds församlingshem är stängda tillsvidare. Därför samlas Lappfjärdsgruppen i en lägenhet i pensionärsbostäderna. Församlingshemmets gårdsplan används för utelek. Gruppen samlas måndag och onsdag kl 13.30-16.30. Dagklubben startar 8.9.

Kristinestadsgruppen samlas i Kristinestads församlingshem måndag och onsdag kl 8.30-11.30. Dagklubben startar 8.9.

Barnen tar med sig eget mellanmål. Avgift per termin är 50 €. Kontakta Christina Caldén-Back för mera inormation tel 0400-218199 

Två barn i dagklubben ritar en teckning tillsammans
Det är roligt att rita och måla tillsammans