Dagklubben

Dagklubben är för barn i åldern 4-6 år. I dagklubben har vi fri lek, pussel och hobby, sång och andakt och mellanmål. I dagklubben samlas vi 2 ggr/vecka och 3 h/gång i Kristinestad och i Lappfjärd. Ledare i dagklubben är Christina Caldén-Back med medhjälpare.

Våren 2023

Lappfjärdsgruppen samlas i en lägenhet i pensionärsbostäderna. Församlingshemmets gårdsplan används för utelek. Gruppen samlas måndagar kl 13.15-16.15. 

Kristinestadsgruppen samlas i Kristinestads församlingshem måndagar kl 8.30-11.30. 

Barnen tar med sig eget mellanmål. Kontakta Christina Caldén-Back på tel 0400-218199 eller Annika Westergård 040-1618722 för mera information efter 15.2.2023. 

Tag kontakt