Dagklubben

Dagklubben är för barn i åldern 4-6 år. 3-åringar tas emot i mån av möjlighet. I dagklubben har vi fri lek, pussel och hobby, sång och andakt och mellanmål. Barnen tar eget mellanmål med sig. Dagklubben samlas 3 timmar varje måndag i Kristinestad och i Lappfjärd. Klubben är gratis. Ledare i dagklubben är Christina Caldén-Back. 

Våren 2024

Dagklubben samlas i en lägenhet i pensionärsbostäderna i Lappfjärd. Församlingshemmets gårdsplan används för utelek. Gruppen samlas måndagar kl 13.30-16.30. 

 

För mera information kontakta Christina Caldén-Back på tel 0400-218199.

Två barn i dagklubben ritar en teckning tillsammans
Det är roligt att rita och måla tillsammans

Tag kontakt