Lediga jobb

Kristinestads svenska församling lediganslår ett vikariat som värdinna

Arbetet inleds 1.9 eller enligt överenskommelse. Lön enligt KyrkTAK, kravgrupp 402: 2 023,99 euro.

Välkommen att bli en del av vårt team! Du sköter städning och serveringsuppgifter inom församlingen. Arbetet innefattar även att vara medhjälpare i dagklubben två dagar/vecka under perioden september-maj. Till ansökan bifogas CV.

Ansökningar riktas till: Kristinestads svenska församling, PB 59, 64101 Kristinestad eller via e-post: daniel.norrback@evl.fi

Frågor riktas till: kyrkoherde Daniel Norrback, tel. 040 586 2370.

Ansökan ska vara församlingen tillhanda senast 16.8.2019 kl. 16.