När vi mister en nära anhörig eller en vän som betytt mycket för oss berörs vi djupt. Sorg är inte bara tårar. Många känslor kommer över oss och kan kännas både förvirrande och oväntade. Alla reagerar olika i sorgen och det kan vara svårt att prata om det man känner. Det kan gå en tid innan man orkar prata om sin sorg och behovet att få prata kan finnas kvar under en längre tid. 

Församlingen vill vara ett stöd för dig i sorgen. Vi erbjuder sorgebearbetning både enskilt och i grupp. Sorgegrupp ordnas vanligtvis på hösten. Enskilda sorgesamtal erbjuds genom sorgebesök till de närmaste vilket ofta handlar om maka/make eller föräldrar. Sorgebesöket görs oftast efter begravningen.

Ingen annan människa kan veta vem som bär på stor sorg. Om vi inte hört av oss till dig önskar vi att du själv tar kontakt om du vill ha stöd i sorgen.