Lappfjärds församlingshem

Lappfjärds kyrksal

Södra Lappfjärdsvägen 117, 64300 Lappfjärd

Lappfjärds församlingshem

Lappfjärds församlingshem med kyrksal finns mittemot Lappfjärds kyrka.

Övre våningen i församlingshemmet invigdes till kyrksal 1965 av biskop Karl-Erik Forsell. Där hålls gudstjänster och förrättningar speciellt vintertid . I kyrksalen finns en orgel byggd 1985 av Juhani Martikainen. Orgeln har 11 stämmor.

Församlingssalen, köket och dagklubbsutrymmet är stängda tills vidare, på grund av dålig innomhusluft. Mindre minnesstunder, max 30 personer, kan också hållas  i kyrksalen, då endast med kaffeservering.

Dagklubben hålles i en lägenhet i ett bredvidliggande radhus.

I kyrksalen rymms ca 150 personer. 
Hörselslinga
Handikapptoalett
Skötrum
Parkering
Toalett
Handikapp

Läge på kartan

Evenemang

sö 26.1 kl. 10.00 -11.00

Södra Lappfjärdsvägen 117, 64300 Lappfjärd

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
ti 28.1 kl. 14.00 -16.00

Södra Lappfjärdsvägen 117, 64300 Lappfjärd