Fördjupa din tro

"I gemenskap med varann får vi vila i Guds famn, lämna sorger och bekymmer i hans hand." Psb 940:3

Vi kan inte alltid vara fysiskt närvarande i ett möte eller en gudstjänst. Då kan vi ändå ta del av "livets goda ord" genom webben, tv och radio.

Ljudsändning från gudstjänsterna i Kristinestads kyrka sänds här, 

http://85.134.34.93:8000/players/kristinestad/index.html

http://85.134.34.93/kristinestad/