Konfirmand 2018-2019

Efter påsk träfas vi vecka 19 i Kristinestads församlingshem onsdag 9.5 kl 19-20.30  eller i Magasinet torsdag 9.5 kl 19.30-21.

Läger på Jonnsborg 4-6.6

Övning inför konfirmationen fredag 7.6 kl 14 -15 i Kristinestads kyrka

Konfirmationsmässa söndag 9.6 kl 12 i Kristinestads kyrka

 

 

Församlingspraktik

 

Under ditt konfirmandår ska du bekanta dig med både gudstjänster och övrig församlingsverksamhet.  Gudstjänsterna besöker vi som grupp. Du deltar i  5 gudstjänster sammanlagt.

Övrig församlingsverksamhet kan t.ex. vara att delta i andakterna på magasinet på fredagkvällarna, komma till gospelkören, delta i olika grupper inom församlingen, vara barnvakt vid någon gudstjänst eller församlingsafton, hjälpa till med Gemensamt Ansvarsinsamling, besöka något äldreboende med diakonissan osv. 

Konfirmander tar ett kvällsdopp
Kvällsdopp på skriftskolläger