Konfirmand 2018-2019

Efter påsk träfas vi vecka 19

i Kristinestads församlingshem onsdag 9.5 kl 19-20.30  eller i Magasinet torsdag 9.5 kl 19.30-21.

Gemensam träff i Kristinestads församlingshem söndag 28.4 kl 16 med tema mission med Camilla Skrifvars-Koskinen från Finska Missionssällskapet

 

 

Församlingspraktik

 

Under ditt konfirmandår ska du bekanta dig med både gudstjänster och övrig församlingsverksamhet.  Gudstjänsterna besöker vi som grupp. Du deltar i  5 gudstjänster sammanlagt.

Under stilla veckan och påsk 15-22.4 hålls passionsandakter och gudstjänster på olika ställen varje dag. Se evenemangen. Du väljer själv bland dessa.

Övrig församlingsverksamhet kan t.ex. vara att delta i andakterna på magasinet på fredagkvällarna, komma till gospelkören, delta i olika grupper inom församlingen, vara barnvakt vid någon gudstjänst eller församlingsafton, hjälpa till med Gemensamt Ansvarsinsamling, besöka något äldreboende med diakonissan osv. 

Konfirmander tar ett kvällsdopp
Kvällsdopp på skriftskolläger