Konfirmand 2019-2020

Välkommen till skriftskolan du som är född 2005 eller tidigare. Vi kommer att ha obligatoriska träffar i mindre grupper i Härkmeri, Kristinestad och Lappfjärd på hösten. se programmet nere. Församlingspraktik: Under hela året ska du delta i någon församlingsaktivitet, tex andakt på Café Magasinet kl 19.30 på fredagkvällar eller kanske du är med på tonårsträffarna i stan varannan måndag kl 19 (udda veckor), en konsert i kyrkan eller ett möte i församlingshemmet, ett hembesök med diakonissan eller något annat vi kommer överens om. Under hela året ska du vara med på 8 dylika träffar. I fall Jeanette inte är där så tar du helt enkelt ett foto av det evenemang du är med på och skickar det åt Jeanette.

Gudstjänstbesöken gör vi tillsammans. Välj 2 gudstjänster nu på hösten, t.ex. bland följande gudstjänster: Söndag 10.11 kl 12 Gudstjänst med dop i Kristinestads kyrka, Söndag 17.11 kl 17 Knattekyrka i Kristinestads församlingshem, Fredag 22.11 kl 19 Ung gudstjänst i Lappfjärds kyrksal (obs! flyttad från 29.11), Söndag 24.11 kl 15 Lovsångsmässa i Sideby kyrka, Söndag 1.12 kl 12 Första advents gudstjänst i Kristinestads kyrka, Söndag 15.12 kl 18 Gudstjänst med de vackraste julsångerna i Sideby, söndag 22.12 kl 10 gudstjänst i Lappfjärds kyrka. Du får mera info om dem i What´s App gruppen.

Konfirmation i Lappfjärds kyrka 14.6.2020

 

 

Höstens grupper hålls i Härkmeri, Kristinestad och Lappfjärd

Träffar i Härkmeri bönehus  tisdagar kl 19-20.30

Tisdag 5.11

Tisdag 20.11

Träffar i Kristinestads församlingshem onsdagar kl 19-20.30

6.11

20.11

Träffar i Magasinet torsdagar kl 19-20.30

7.11

21.11

 

 

 

 

 

Konfirmander tar ett kvällsdopp
Kvällsdopp på skriftskolläger