Konfirmand 2020-2021

Nu börjar vi igen träffas i smågrupper tisdag, onsdag och torsdag varannan vecka. Nästa gång vi träffas är 23.2, 24.2 0ch 25.2. Mer info i konfirmandernas WhatsAppgrupp.

På grund av Covidrestriktioner ges info om gudstjänster och församlingspraktik vartefter. 

Församlingspraktik: Under hela året ska du delta i någon församlingsaktivitet, tex andakt på Café Magasinet kl 19.30 på fredagkvällar eller kanske du är med på tonårsträffarna i stan, en konsert i kyrkan eller ett möte i församlingshemmet, ett hembesök med diakonissan eller något annat vi kommer övens om,  du ska vara med på 8 dylika träffar. I fall Jeanette inte är där så tar du helt enkelt ett foto av det evenemang du är med på och skickar det åt henne.

Du ska delta i fem gudstjänster. En del gudstjänster deltar vi i som grupp och en del väljer du själv. Där gör du på samma sätt, du tar ett foto och skickar åt Jeanette.

 

Konfirmationstiden avslutas med ett läger på Jonnsborg. Planerad konfirmationsdag är 20.6.2021.

 

 

 

 

Anmälan till skriftskola

Anmälan till skriftskolan  2020-2021 är avslutad.

 

 

Konfirmander tar ett kvällsdopp
Kvällsdopp på skriftskolläger