Konfirmand 2019-2020

Välkommen till skriftskolan du som är född 2005 eller tidigare. Vi kommer att ha obligatoriska träffar i mindre grupper i Härkmeri, Kristinestad och Lappfjärd på hösten. se programmet nere. Församlingspraktik: Under hela året ska du delta i någon församlingsaktivitet, tex andakt på Café Magasinet kl 19.30 på fredagkvällar eller kanske du är med på tonårsträffarna i stan varannan måndag kl 19 (startar 20.1), en konsert i kyrkan eller ett möte i församlingshemmet, ett hembesök med diakonissan eller något annat vi kommer överens om. Under hela året ska du vara med på 8 dylika träffar. I fall Jeanette inte är där så tar du helt enkelt ett foto av det evenemang du är med på och skickar det åt Jeanette.

På våren är du med i 2-3 gudstjänster. Se mera info i What´s Appgruppen.

Konfirmation i Lappfjärds kyrka 14.6.2020

 

 

Vårens grupper i Härkmeri, Kristinestad och Lappfjärd

 

Träffar i Härkmeri bönehus kl 19-20.30 följande tisdagar: 4.2, 18.2, 3.3, 17.3, 31.3 och 14.4

Träffar i Kristinestads församlingshem kl 19-20.30 följande onsdagar: 5.2, 19.2, 4.3, 18.3, 1.4 och 15.4

Träffar i Magasinet kl 19-20.30 följande torsdagar: 6.2, 20.2,5.3, 19.3, 2.4 och 16.4

 

 

 

 

 

 

Konfirmander tar ett kvällsdopp
Kvällsdopp på skriftskolläger