Konfirmand 2019-2020

Välkommen till skriftskolan du som är född 2005 eller tidigare. Vi kommer att ha obligatoriska träffar i mindre grupper i Härkmeri, Kristinestad och Lappfjärd på hösten. se programmet nere. Församlingspraktik: Under hela året ska du delta i någon församlingsaktivitet, tex andakt på Café Magasinet kl 19.30 på fredagkvällar eller kanske du är med på tonårsträffarna i stan varannan måndag kl 19 (startar 20.1), en konsert i kyrkan eller ett möte i församlingshemmet, ett hembesök med diakonissan eller något annat vi kommer överens om. Under hela året ska du vara med på 8 dylika träffar. I fall Jeanette inte är där så tar du helt enkelt ett foto av det evenemang du är med på och skickar det åt Jeanette.

Nu är gudstjänsterna öppna igen, så passa på att gå nu i början av sommaren du som ännu har gudstjänster kvar att gå.

Konfirmationen är framflyttad till Lappfjärds kyrka 23.8.2020 kl 10.00.

Två separata läger hålls 29-31.7 och 4-6.8. 

 

 

 

Grupper i Härkmeri, Kristinestad och Lappfjärd

Inga grupper hålls i sommar

 

 

 

 

Konfirmander tar ett kvällsdopp
Kvällsdopp på skriftskolläger