Konfirmand 2020-2021

Under tiden 3-21.12 samlas vi inte i några grupper. Magasinet är också stängt.

Välkommen till skriftskolan du som är född 2006 eller tidigare. Vi samlas i mindre grupper under årets lopp i magasinet i Lappfjärd och i församlingshemmet i stan. 

Församlingspraktik: Under hela året ska du delta i någon församlingsaktivitet, tex andakt på Café Magasinet kl 19.30 på fredagkvällar eller kanske du är med på tonårsträffarna i stan, en konsert i kyrkan eller ett möte i församlingshemmet, ett hembesök med diakonissan eller något annat vi kommer övens om,  du ska vara med på 8 dylika träffar. I fall Jeanette inte är där så tar du helt enkelt ett foto av det evenemang du är med på och skickar det åt henne.

Du ska delta i fem gudstjänster. En del gudstjänster deltar vi i som grupp och en del väljer du själv. Där gör du på samma sätt, du tar ett foto och skickar åt Jeanette.

 

Konfirmationstiden avslutas med ett läger på Jonnsborg

 

 

 

 

Anmälan till skriftskola

Anmälan till skriftskolan  2020-2021 är avslutad.

 

 

Konfirmander tar ett kvällsdopp
Kvällsdopp på skriftskolläger