Konfirmand 2020-2021

Välkommen till skriftskolan du som är född 2006 eller tidigare. Vi kommer att samlas i mindre grupper under årets lopp, program uppdateras efter att vi börjat. Församlingspraktik: Under hela året ska du delta i någon församlingsaktivitet, tex andakt på Café Magasinet kl 19.30 på fredagkvällar eller kanske du är med på tonårsträffarna i stan, en konsert i kyrkan eller ett möte i församlingshemmet, ett hembesök med diakonissan eller något annat vi kommer övens om,  du ska vara med på 8 dylika träffar. I fall Jeanette inte är där så tar du helt enkelt ett foto av det evenemang du är med på och skickar det åt henne.

Du ska delta i fem gudtjänster. En del gudstjänster deltar vi i som grupp och en del väljer du själv.

Konfirmationstiden avslutas med ett läger på Jonnsborg

 

 

 

 

Anmälan till skriftskola

Du kan anmäla dig via anmälningslänken samt komma med på ett gemensamt infotillfälle för konfirmander och föräldrar. Vi deltar i familjegudstjänsten i Kristinestads kyrka söndag 4.10 kl 12 och efteråt blir det information. Du som hör till Kristinestads svenska församling och är född 2006 kommer att få ett brev med inbjudan.

 

 

Konfirmander tar ett kvällsdopp
Kvällsdopp på skriftskolläger