Konfirmand 2020-2021

Nästa gång vi träffas är tisdag 1.6 kl 15-16.15 i Kristinestads kyrka eller torsdag 3.6 kl 18-19.15 i Lappfjärds kyrka. Du väljer det tillfälle som passar bäst.

Församlingspraktik: Under hela året ska du delta i någon församlingsaktivitet, tex andakt på Café Magasinet kl 19.30 på fredagkvällar eller kanske du är med på tonårsträffarna i stan, en konsert i kyrkan eller ett möte i församlingshemmet, ett hembesök med diakonissan eller något annat vi kommer övens om,  du ska vara med på 8 dylika träffar. I fall Jeanette inte är där så tar du helt enkelt ett foto av det evenemang du är med på och skickar det åt henne. Pga av restriktionerna i vinter och att evenemang ställts in kommer ni också att få en del uppgifter ni kan göra via nätet.

Du ska delta i fem gudstjänster. Där gör du på samma sätt, du tar ett foto och skickar åt Jeanette.

Konfirmationstiden avslutas med  läger i smågrupp på Jonnsborg. Första gruppen har läger 8-10.6 och andra gruppen har läger 14-16.6. Konfirmationsdag är 20.6.2021 kl 10.00 i Lappfjärds kyrka med de restriktioner som gäller då.

 

 

 

Anmälan till skriftskola

Anmälan till skriftskolan  2020-2021 är avslutad.

 

 

Konfirmander tar ett kvällsdopp
Kvällsdopp på skriftskolläger