Konfirmand 2023-2024

Sommaren:

Dagskriftskola 3-7.6

Läger 1 12-14.6

Läger 2 18-20.6

Konfirmation 30.6

Fötter och skor på konfirmand och präst
Ungdomar vid havet i solnedgång
Kvällsdopp på skriftskolläger