Konfirmand 2023-2024

Höstens schema enligt följande: 

7.11 och 8.11 Gudstjänst och nattvard - Markus och Anna Karin

21.11 och 22.11 Bibeln - allmänt, "hur läsa den?" - Daniel och Ellinor

25.11 Temakväll med Nathalie Wingren från Brottsofferjouren

12.12 och 13.12 Bibelns innehåll: GT - Markus (Daniel 12.12) och Ellinor 

15.12 Ungdomsgudstjänst och magasinets terminsavslutning 

 

 

 

Fötter och skor på konfirmand och präst
Ungdomar vid havet i solnedgång
Kvällsdopp på skriftskolläger