Utan bön stannar tron i hjärnan och når inte till hjärtat. Vi tror på en bönhörande Gud och genom att be skapar vi en mer levande kontakt med Gud. Vi får själva sätta ord på vad som finns i våra hjärtan, vad vi vill be för. 

Vi kan be utan ord, med egna ord eller med kända ord i skrivna böner. Det går lika bra att samtala fritt med Gud. Man kan be ensam eller tillsammans med andra. När det kommer till bön är ingen bättre än någon annan, vi står alla på samma nivå inför Gud men bibeln gör det klart för oss att det är mer kraftfullt att be tillsammans. Och ibland vill man dela bönen med någon annan.

Församlingens anställda ber gärna med dig och för dig. Kontakta oss för att be om förbön eller sänd oss ditt böneämne per telefon eller e-post.