Minior och junior

Församlingens minior- och juniorgrupper samlas höst och vår. I grupperna börjar vi med andakt och  sång, sedan bjuder församlingen på ett enkelt mellanmål och sedan blir det pyssel och lek. Du behöver inte anmäla dig, det är bara att komma med.

Läger på Jonnsborg sommaren 2022

Anmälningstiden till sommarens läger har gått ut.

Kontakta Christina Caldén-Back tel 0400-218199 eller Jeanette Ribacka-Berg tel 040-5040139 för mera info.

 

Pojkar på läger
Juniorläger på Jonnsborg
Juniorer bygger med lego
Lego och pyssel