Minior och junior

Församlingens minior- och juniorgrupper samlas höst och vår. I grupperna börjar vi med andakt och  sång, sedan bjuder församlingen på ett enkelt mellanmål och sedan blir det pyssel och lek. Du behöver inte anmäla dig, det är bara att komma med.

Sommaren 2021

Vi planerar för läger på Jonnsborg i sommar!

17-18.6 Miniläger för dig som nu går i klass 1 och 2

22-24.6 Miniorläger för åk 3-4

29.6 Utfärdsdag för åk 1-3

30.6-2.7 Juniorläger för åk 5-6 (och åk 7)

Boka datumen, anmälningsblanketten öppnar lördag 29.5. På grund av coronarestriktioner är deltagarantalet begränsat till 20 deltagare per läger. De tjugo första anmälda ryms med och de övriga blir på väntelista. Vi bekräftar att vi fått din anmälan. Kontakta Christina Caldén-Back tel 0400-218199 eller Jeanette Ribacka-Berg tel 040-5040139 för mera info.

 

Juniorer spelar spel
Sommarläger på Jonnsborg
Juniorer bygger med lego
Lego och pyssel