Minior och junior

Församlingens minior- och juniorgrupper samlas höst och vår i Kristinestad, Lappfjärd och Tjöck. I grupperna har vi andakt, sång, pyssel och lek. Du behöver inte anmäla dig, det är bara att komma med.

Vårens minior och juniorgrupper

Junior för åk 3-6 i f.d. Tjöck skola, gymnastiksalen, varannan tisdag kl 18-18.50: Sista gången 16.4. Ledare Jeanette Ribacka-Berg

Minior för åk 1-3 i Kristinestads församlingshem följande fredagar kl 13-14.30: Sista gången 3.5. Ledare Christina Calden-Back

Junior för åk 4-6 i Kristinestads församlingshem varannan torsdag kl 15-16: Sista gången 25.4.  Ledare Jeanette

Minior för åk 1-3 i magasinet i Lappfjärd följande torsdag kl 13-14.30 18.4. Ledare Christina

Junior för åk 4-6 i magasinet i Lappfjärd följande fredagar kl 13-14.30: 26.4. Ledare Christina och Jeanette

 

 

 

Juniorer spelar spel
Sommarläger på Jonnsborg
Juniorer bygger med lego
Lego och pyssel