Minior och junior

Församlingens minior- och juniorgrupper samlas höst och vår. I grupperna börjar vi med andakt och  sång, sedan bjuder församlingen på ett enkelt mellanmål och sedan blir det pyssel och lek. Du behöver inte anmäla dig, det är bara att komma med. Se evenemangen var och när klubbarna hålls. 

Klubbar i Lappfjärd i magasinet

Minior för åk 1-3 kl 13-14.30 följande tisdagar:  30.1, 13.2, 5.3, 19.3, 2.4, 16.4 och 7.5

Junior för åk 4-6 kl 13-14.30 följande fredagar: 26.1, 9.2, 23.2, 8.3, 5.4, 19.4 och 10.5

Klubbar i församlingshemmet i Kristinestad

Minior för åk 1-3 kl 13-14.30 följande torsdagar: 1.2, 15.2, 14.3, 4.4, 18.4 och 25.4

Junior för åk 4-6 kl 13-14.30 följamde fredagar: 2.2, 16.2, 15.3, 12.4 och 26.4

Klubb 12 för dig i åk 6 kl 15-16 följande onsdagar i februari: 7.2, 14.2 och 21.2

Ledare: Christina Caldén-Back

 

 

Pojkar på läger
Juniorläger på Jonnsborg
Juniorer bygger med lego
Lego och pyssel

Tag kontakt