Minior och junior

Församlingens minior- och juniorgrupper samlas höst och vår. I grupperna börjar vi med andakt och  sång, sedan bjuder församlingen på ett enkelt mellanmål och sedan blir det pyssel och lek. Du behöver inte anmäla dig, det är bara att komma med.

Hösten 2020

Kristinestads församlingshem, Västra långgatan 29, ingång nedre dörren

Minior för åk 1-2 följande torsdagar kl 13-14.30: 24.9, 8.10, 22.10, 5.11. 19.11 och 3.12 (Stina möter miniorerna på skolgården och går gemensamt till klubben) 

Minior åk 3-4 följande fredagar kl 13-14.30: 25.9, 9.10, 23.10, 6.11, 20.11 och 4.12 (Barnen går själva till klubben)

Gitarrgrupp åk 5-6 följande tisdagar kl 15-16: 22.9, 6.10, 20.10, 3.11, 17.11 och 1.12 (Några gitarrer finns att använda)

 

Lappfjärd, magasinet

Minior för åk 1-2 följande tisdagar kl 13-14.30: 22.9, 6.10, 20.10, 3.11, 17.11 och 1.12  (Stina möter miniorerna på skolgården och går gemensamt till klubben)

Minior för åk 3-4 samma tisdagar kl 15-16: 22.9, 6.10, 20.10, 3.11, 17.11 och 1.12

Junior för åk 5-6 följande fredagar kl 13-14.30: 18.9, 2.10 (ingen klubb på höstlovet) 30.10, 13.11, 27.11 och 11.12

Juniorer spelar spel
Sommarläger på Jonnsborg
Juniorer bygger med lego
Lego och pyssel