Minior och junior

Församlingens minior- och juniorgrupper samlas höst och vår. I grupperna börjar vi med andakt och  sång, sedan bjuder församlingen på ett enkelt mellanmål och sedan blir det pyssel och lek. Du behöver inte anmäla dig, det är bara att komma med. Se evenemangen var och när klubbarna hålls. En längre paus hålls på våren p.g.a. Stinas tjänstledighet.

Sommartid hålls läger på Jonnsborg 

 

 

Pojkar på läger
Juniorläger på Jonnsborg

Tag kontakt