Minior och junior

Församlingens minior- och juniorgrupper samlas höst och vår. I grupperna börjar vi med andakt och  sång, sedan bjuder församlingen på ett enkelt mellanmål och sedan blir det pyssel och lek. Du behöver inte anmäla dig, det är bara att komma med.

Höstens klubbar

i Lappfjärd hålls klubbarna i magasinet

Minior för åk 1-3 hålls varannan torsdag kl 13-14.30 följande datum:

12.9, 26.9, 10.10, 24.10, 7.11, 21.11 och 5.12

Stina kommer till skolan och så promenerar vi tillsammans till församlingshemmet.

Efter att klubben är slut blir du hämtad av mamma/pappa/nån annan eller går själv hem.

Junior för åk 4-6 hålls varannan fredag kl 13-14.30 följande datum:

13.9, 27.9, 11.10, 25.10, 8.11, 22.11 och 13.12

Ledare för minior och junior i magasinet är Christina Caldén-Back

Gitarr och kantele med Anna Karin i magasinet fredagar kl 15-16

20.9, 4.10, 11.10, 25.10, 15.11 och 22.11.

Första gången 20.9 anmäler du ditt intresse.

Ledare: Kantor Anna Karin Martikainen 050-5010771

I Kristinestad hålls klubbarna i församlingshemmet, Västra långgatan 29, ingång nedre dörren

 

Minior för åk 1-3 hålls varannan tisdag kl 13-14.30:

10.9, 24.9, 8.10, 22.10, 5.11, 19.11 och 3.12.

Stina kommer till skolan och så promenerar vi tillsammans till församlingshemmet.

Efter att klubben är slut blir du hämtad av mamma/pappa/nån annan eller går själv hem.

Ledare är Christina Caldén-Back

Junior för åk 4-6 hålls varannan tisdag kl 15-16, samma dag som minior:

10.9, 24.9, 8.10, 22.10, 5.11, 19.11 och 3.12.

Ledare är Jeanette Ribacka-Berg

 

 

 

 

 

Juniorer spelar spel
Sommarläger på Jonnsborg
Juniorer bygger med lego
Lego och pyssel