Själavård är omsorg om människans existensiella, mentala och andliga hälsa.  Syftet med själavård är att få hjälp med sitt andliga liv, med frågor som rör den enskildes liv, människorelationer och Gudsförhållande. Själavård kan innefatta bikt, dvs. bekännelse och förlåtelse av synd. Tröst och uppmuntran är viktiga moment i själavården. 

Själavården är ett personligt samtal med präst eller diakon och omfattas alltid av tystnadsplikt. 

För själavård, ta kontakt:

Präst

Daniel Norrback, 040 5862370 

 

Präst

Markus Engström, 040 6688636

 

Diakon

Inga-Lene af Hällström, 040 5277611

 

Diakoniarbetare

Debora Hannus, 040 7523232