När ensamhet, sorg, relationsproblem eller något annat bekymmer känns svårt kan du vända dig till församlingens arbetare. Vi diakoniarbetare, präster och övriga församlingsarbetare finns till för dig.

 

Diakonins kontaktuppgifter:

Diakonikansliet finns i Kristinestad på Rådhusgatan 1 (f.d. Aavamo).

 

T.f. diakon Debora Hannus

040-7523232

 

Diakon Erica Norrback (Tjänstledig)

040-7523232

 

Diakon Inga-Lene af Hällström (Tjänstledig)

040-5277611