Vi finns till för dig!

När ensamhet, sorg, relationsproblem eller något annat bekymmer känns svårt kan du vända dig till församlingens arbetare. Vi diakoniarbetare, präster och övriga församlingsarbetare finns till för dig.

Diakonins kontaktuppgifter

Diakonikansliet finns i Kristinestad, Rådhusgatan 1 (f.d. Aavamo).

Diakonissa Siv Hellman nås på telefon 040-7791325 

Tf. diakon Inga-Lene af Hällström nås på telefon 040-5277611