Beslutsfattande

Det högsta beslutfattandet sker i gemensamma kyrkofullmäktige som församlingsmedlemmarna valt i allmänna val, dvs. församlingsvalet, vart fjärde år. Kyrkofullmäktige beslutar om riktlinjer för församlingens verksamhet och ekonomi, kyrkoskatten, byggnadsprojekt och grundandet av tjänster.

Gemensamma kyrkofullmäktige väljer ett gemensamt kyrkoråd som bereder ärenden som gemensamma kyrkofullmäktige besluter om.

Du kan påverka församlingens beslut, t.ex. genom att delta i församlingsval och göra initiativ. Församlingsrådet beslutar om verksamheten och om församlingens tjänster.

I församlingsvalet väljs förtroendevalda

Församlingsval hålls vart fjärde år. I församlingsvalet röstar man om kyrkans och församlingarnas framtid genom att välja förtroendevalda för en fyraårsperiod. I ett församlingsval får en medlem som har fyllt 16 år rösta och den som fyllt 18 år ställa upp som kandidat. Nästa församlingsval är 2026.

Förtroendevalda i Kristinestads svenska församling

Församlingsrådet 2023-2026

Dahlgren Marguerite

Grahn Anne

Holmlund Berit

Kronlöf Stig

Lövdahl Tom

Mannfolk Milena

Nordman Kenneth

Nyström Birgit 

Rosengård Nanna

Storsjö Bo

Norrback Daniel, ordförande (kyrkoherde)

Ekonomisektionen 2023-2024

Nanna Rosengård (ordförande)

Milena Mannfolk 

Bo Storsjö