Musikgrupper

Spelar du ett instrument eller vill du lära dig att spela något? Ta kontakt med kantor Anna Karin Martikainen så kanske du hittar en grupp just för dig.

Församlingsorkester

En orkester med stråk- och blåsinstrument övar en till två gånger per månad. Orkestern medverkar vid samlingar och i gudstjänster med ackompanjemang av församlingssång och med musikstycken. Ledare: Anna Karin Martikainen

 

Gitarr, kantelegrupp

För barn i skolåldern och äldre ordnas spelgrupper med 5-strängad kantele och gitarr. Vid varje samling övas sång och ackordspel. Ledare: Anna Karin Martikainen

 

Orkester i Kristinestads kyrka