Musikgrupper

Spelar du ett instrument eller vill du lära dig att spela gitarr eller kantele? Ta kontakt med kantor Anna Karin Martikainen så kanske du hittar en grupp just för dig.

Församlingsorkester

En orkester med stråk- och blåsinstrument övar en gång per månad på onsdagar, udda veckor kl. 16.45-18.15 i församlingshemmet i Kristinestad. Start 31.1. Orkestern medverkar vid samlingar och i gudstjänster med ackompanjemang av församlingssång och med musikstycken. Ledare: Anna Karin Martikainen, Keijo Vättö.

 

Gitarr, kantelegrupp

För barn i skolåldern och äldre ordnas spelgrupper med 5-strängad kantele och gitarr. Vid varje samling övas sång och ackordspel. Övningar hålls varannan fredag start 19.1 udda veckor grupp 1 för nybörjare och de som provat lite kl.13.10-14.00/ grupp 2 har spelat några år 14.10-15.00 samt grupp 3 för de som spelat en längre tid kl. 16.00-16.50. Ledare: Anna Karin Martikainen

 

Orkester i Kristinestads kyrka
Två barn spelar en sång på kantele och gitarr
Gitarr och kantele