Föräldra-barngruppen

Föräldra-barngruppen är en träffpunkt för de föräldrar som är hemma med sina barn. Föräldrarna får träffas och samtala och barnen får leka med varandra. En kort andakt med bibelberättelse och sånger hålls och församlingen bjuder på kaffe och saft. Ta med ett litet mellanmål till dig och ditt/dina barn.

Föräldra-barngrupp i Kristinestads församlingshem

Föräldra-barngruppen samlas fredagar kl. 10-12  i dagklubbens utrymmen i Kristinestads församlingshem, Västra långgatan 29. Ingång via nedre dörren. Ledare är Christina Caldén-Back, tel 0400-218199.