Föräldra-barngruppen

Föräldra-barngruppen är en träffpunkt för de föräldrar som är hemma med sina barn. Föräldrarna får träffas och samtala och barnen får leka med varandra. En kort andakt med bibelberättelse och sånger hålls och församlingen bjuder på kaffe och saft. Ta med ett litet mellanmål till dig och ditt/dina barn.

Hösten 2021

Startdatum 24.9, därefter varje fredag.

Föräldra-barngruppen samlas fredagar kl 10-12  i dagklubbens utrymmen Kristinestads församlingshem, Västra långgatan 29. Ingång via nedre dörren. Ledare är Christina Caldén-Back, tel 0400-218199.