Välkommen med!

Du är varmt välkommen med i församlingens verksamhet för vuxna. Det finns diskussionsgrupper, böne- och bibelgrupper, syföreningar m.m. Det finns pensionärssamlingar och församlingsaftnar. Öppna menyn och bekanta dig med verksamheten. Tveka inte utan kom frimodigt med!