Skriftskolan

Skriftskolan, eller skriban som den ibland kallas, är dopundervisning. I skriftskolan får du undervisning om den tro och den kyrka du blivit döpt till eller överväger att döpa dig till.

Skriftskolan 

Till skriftskolan 2022-2023 är du som är född 2008 eller tidigare välkommen! 

Förutom dina konfirmandträffar i mindre grupper i församlingshemmet i stan eller i magsinet ska du delta i 6 gudstjänster och 8 övriga samlingar. Konfirmandtiden avslutas med läger på Jonnsborg under endera den första eller den andra sommarlovsveckan. Konfirmation hålls söndag 18.6.

 

Konfirmander på kyrktrappa inför konfirmation