Skriftskolan

Skriftskolan, eller skriban som den ibland kallas, är dopundervisning. I skriftskolan får du undervisning om den tro och den kyrka du blivit döpt till eller överväger att döpa dig till.

Skriftskolan 

Till skriftskolan 2023-2024 är du som är född 2009 eller tidigare välkommen! 

Förutom dina konfirmandträffar i mindre grupper i församlingshemmet i stan eller i Magasinet ska du delta i 6 gudstjänster och 8 övriga samlingar. Konfirmandtiden avslutas med dagskriftskola eller läger på Jonnsborg under endera den första, den andra eller den tredje sommarlovsveckan. Konfirmation hålls söndag 30.6.

 

Konfirmander på kyrktrappa inför konfirmation