Församlingens missionärer och understödsprojekt

Församlingen understöder missionär Rut Åbacka i Kenya via SLEF (Svenska Lutherska Evangeliföreningen), vårdhemmet Nådens hem i Bangkok, Thailand, via FMS (Finska Missionssällskapet) samt samhällsutvecklare i östra Asien via Såningsmannen. 

Ruts nyhetsbrev från Kenya

Klicka på rubriken så kan du läsa Ruts senaste brev från Kenya

FMS:s nyhetsbrev fån Thailand

Klicka på rubriken så kan du läsa om bland annat Nådens hem i Bangkok

Länkar till Finska missionssällskapet

Tidningen Mission, som är helt gratis, kan beställas på: www.finskamissionssallskapet.fi/tidning

Missionärernas nyhetsbrev kan beställas på: www.finskamissionssallskapet.fi/brev

Nådens hem i Bangkok
Nådens hem i Bangkok