Dekorerat pappershjärta

Församlingens missionärer och understödsprojekt

Församlingen understöder missionär Rut Åbacka i Kenya via SLEF (Svenska Lutherska Evangeliföreningen), samhällsutvecklare i östra Asien via Såningsmannen samt diakoniarbete i Thailand via Finska missionssällskapet. 

Länkar till Finska missionssällskapet

Tidningen Mission, som är helt gratis, kan beställas på: www.finskamissionssallskapet.fi/tidning

Missionärernas nyhetsbrev kan beställas på: www.finskamissionssallskapet.fi/brev