Dekorerat pappershjärta

Församlingens missionärer och understödsprojekt

Församlingen understöder missionär Rut Åbacka i Kenya via SLEF (Svenska Lutherska Evangeliföreningen), vårdhemmet Nådens hem i Bangkok, Thailand, via FMS (Finska Missionssällskapet) samt missionär Joel Norrvik i Ryssland via Såningsmannen. 

Ruts nyhetsbrev från Kenya

Klicka på rubriken så kan du läsa Ruts senaste brev från Kenya

Länkar till Finska missionssällskapet

Tidningen Mission, som är helt gratis, kan beställas på: www.finskamissionssallskapet.fi/tidning

Missionärernas nyhetsbrev kan beställas på: www.finskamissionssallskapet.fi/brev

Nådens hem i Bangkok
Nådens hem i Bangkok