Dekorerat pappershjärta

Församlingens missionärer och understödsprojekt

Församlingen understöder missionär Rut Åbacka i Kenya via SLEF (Svenska Lutherska Evangeliföreningen), vårdhemmet Nådens hem i Bangkok, Thailand, via FMS (Finska Missionssällskapet) samt missionär Joel Norrvik i Ryssland via Såningsmannen. 

I församlingen finns syföreningar och grupper som jobbar för missionen, se smågrupper,

Länkar till Finska missionssällskapet

Nyhetsbrev kan beställas på: www.finskamissionssallskapet.fi/nyhetsbrev

Tidningen Mission, som är helt gratis, kan beställas på: www.finskamissionssallskapet.fi/tidning

Missionärernas nyhetsbrev kan beställas på: www.finskamissionssallskapet.fi/brev

Nådens hem i Bangkok
Nådens hem i Bangkok