Dekorerat pappershjärta

Församlingens missionärer och understödsprojekt

Församlingen understöder missionär Rut Åbacka i Kenya via SLEF (Svenska Lutherska Evangeliföreningen), vårdhemmet Nådens hem i Bangkok, Thailand, via FMS (Finska Missionssällskapet) samt missionär Joel Norrvik i Ryssland via Såningsmannen. Dessutom har barnen och ungdomarna ett eget fadderprojekt som stöder barnhemmen Morning Star, House of Hope samt Patan Koinonia Mercy Home i Nepal via Finska Missionssällskapet.

I församlingen finns syföreningar och grupper som jobbar för missionen, se smågrupper,
Nådens hem i Bangkok
Nådens hem i Bangkok
Diakon (ledig)