Livet blir sällan som vi tänkt oss. Många gånger har vi svårt att acceptera olika händelser i livet. Ibland kan man känna att mörkret och de tunga tankarna tar över medan glädjen mattas av. Det kan handla om större och mindre kriser i livet. Om utmanande situationer i vardagen och ekonomin, svårigheter i relationer, i skolan eller på jobbet men också sjukdom, död och sorg. 

Just då vill vi finnas där för dig.

YouTube-video

Livet är en Guds gåva. När det är som bäst tycker vi att det är värt varje ögonblick. Men det kan lätt bli annorlunda.

Läs om stöd vid problem i vardagen

Du behöver inte bära din oro och dina bekymmer ensam. Församlingens anställda kan hjälpa dig med problemen, både de praktiska och känslomässiga. Ingen frågar om vad du tror på eller om du är medlem i kyrkan. Kyrkan erbjuder också anonymt samtalsstöd via telefon och nätet.

Läs om samtal och besök

En beroendesjukdom påverkar inte bara en person, utan alla i den närmaste kretsen. Alla behöver stöd för att orka bryta negativa mönster. Olika organisationer erbjuder stöd och hjälp för alla som påverkas av ett missbruk.

Läs om stöd vid beroende

Ett brott är en uppskakande händelse för både förövaren, offret och närstående. Det väcker känslor av otrygghet och misstro.

Läs om hur kyrkan stöder vid brott