Kristinestads svenska församling

Kristinestads svenska församling består av tidigare Lappfjärds församling, Kristinestads svenska församling och Sideby församling. Dessa församlingar slogs ihop 1.1.2006 och fick då namnet Lappfjärd-Kristinestads församling. Ett namnbyte skedde 1.1.2013 och nu är det gemensamma namnet Kristinestads svenska församling.

 

Kristinestads svenska församling och Kristiinankaupungin suomalainen seurakunta hör till Kristinestads kyrkliga samfällighet.