Begravningsplatser

Det finns sju begravningsplatser inom Kristinestads kyrkliga samfällighet. Dessa finns i Kristinestad, Tjöck, Lappfjärd och Sideby. Dessutom finns det två minneslunder, en vid Lappfjärds kyrka och en vid Gamla begravningsplatsen i Kristinestad.

Enligt kyrkolagen ansvarar gravrättsinnehavaren för gravens skötsel.

Man kan ingå ett gravskötselavtal med Kristinestads gravvårdsfond som då tar över ansvaret för sommarskötseln (maj-september). Avtalet innefattar gräsklippning runt stenen och om man önskar bevattning och plantering av blommor.

Skötseln betalas mot räkning för 1, 5 eller 10 år i gången. Gravens storlek avgör priset. I frågor som gäller gravskötsel, uppriktning av gravsten, bokning av gravplats, förlängning av gravrätt och dylikt, kontakta Kristinestads kyrkliga samfällighet tel 06-2211144.

Gravskötselpriser

Avgifter i samband med begravning