Juniorläger 3-5.6 för åk 5-6, miniorläger 29-31.7 för åk 3-4 och miniläger 4-5.8 för åk 1-2 på Jonnsborg