Skärtorsdagens mässa

to 28.3 kl. 20.00 – 21.00

Sideby kyrka

Skärtorsdagens mässa med nattvard

Liturg Daniel Norrback, kantor Raili Bergqvist

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Tag kontakt