Byråsekreterare sökes

Kristinestads svenska församling lediganslår en tjänst som byråsekreterare (80%)

Arbetet inleds 17.12.2018 eller enligt överenskommelse. Lön enligt KyrkTAK, kravgrupp 402.

Du är noggrann, flexibel, har god samarbetsförmåga och kan bemöta människor i olika livsskeden. Du sköter medlems- och befolkningsregisterärenden, arkivering samt övriga sekreteraruppgifter. Du ansvarar även för den interna och externa informationen.

Du har goda kunskaper i MS Office verktyg och god allmän kunskap i IT-system. Du har goda kunskaper i svenska och kunskaper i finska. Till ansökan bifogas CV.

Ansökningar riktas till: Församlingsrådet i Kristinestads svenska församling, PB 59, 64101 Kristinestad. Man kan också skicka in ansökan via epost: daniel.norrback@evl.fi 

Frågor riktas till: kyrkoherde Daniel Norrback tel. 040-5862370. Ansökan skall vara kyrkoherden tillhanda senast 30.10.2018 kl 16.