Kristinestads svenska församlings kansli

Församlingens kansli finns på Rådhusgatan 1 i Kristinestad.

Ta kontakt med församlingskansliet när du behöver ett ämbetsbetyg, om du vill boka dop, vigsel eller jordfästning, i ärenden som berör olika verksamhetsområden eller bokning av utrymmen. 

Tel. 06-2211073

 

 

 

Kansliet är öppet måndag kl 9.30-12 och 13-16, onsdag, fredag kl 9.30-12.

Ingången till pastorskansliet i Kristinestad
Välkommen till pastorskansliet, dörren är öppen för dig

Byråsekreterare
PB 59 (Rådhusgatan 1)
64100 Kristinestad

Kristinestads svenska församling

PB 59 

64101 Kristinestad