Skriftskolan

Skriftskolan, eller skriban som den ibland kallas, är dopundervisning. I skriftskolan får du undervisning om den tro och den kyrka du blivit döpt till eller överväger att döpa dig till.

Skriftskolan 

Skriftskolan i Kristinestads svenska församling består av gruppträffar varannan vecka kvällstid, 8 gudstjänster och övrig församlingspraktik, 8 tillfällen, som t.ex ungdomskvällar, kompband, magasinkvällar. Skriftskolan avslutas med läger på Jonnsborg. 

Gemensam konfirmation söndag 17.6 kl 13 i Lappfjärds kyrka.

Öppna menyn Konfirmandinfo så hittar du aktuell information.

Glada konfirmander på kyrktrappan