Till nyhetslistan

Kristinestads kyrka öppnar

10.9.2020 10.52

Föreläsningen börjar i kyrkan och fortsätter med ord och bild i svenska församlingshemmet.