Till nyhetslistan

Ändringar angående gudstjänster

19.3.2020 13.29

Fyra söndagar i rad to.m. påskdagen bandas och sänds församlingens gudstjänster i KRS-TV. P.g.a. undantagstillstånd hålls endast en gudstjänst per söndag och endast med de medverkande på plats. Kristinestads kyrka är öppen för enskild bön och stillhet kl 13-14.30. Präst och annan personal finns på plats för samtal och själavård.