Till nyhetslistan

Kristinestads svenska församling lediganslår två vikariat som diakoniarbetare

Arbetet inleds 8.6.2023 eller enligt överenskommelse. Lön enligt KyrkTAK, kravgrupp 502. Grundlön: 2598,45 euro/mån + ev. erfarenhetstillägg.

Är du social, empatisk och duktig på att möta människor? Vill du tjäna Gud genom att betjäna dina medmänniskor? I så fall är detta arbetet för dig! Till ansökan bifogas CV.

Ansökningar riktas till:        Kristinestads svenska församling, PB 59, 64101 Kristinestad

                                                Eller via epost: daniel.norrback@evl.fi

Frågor riktas till:                   Kyrkoherde Daniel Norrback, tel: 040-5862370

Ansökan ska vara församlingen tillhanda senast 30.5.2023 kl 16.

Daniel Norrback
Daniel Norrback
Kyrkoherde
Rådhusgatan 1
64100 Kristinestad

28.4.2023 13.37