Till nyhetslistan

Församlingsvalet

31.8.2022 12.31

Kungörelse om kandidatuppställningen

I Kristinestads svenska församling förrättas församlingsval enligt 23 kap. 9 § 2 mom. i kyrkolagen (KL) 20.11.2022, för att för den fyraårsperiod som inleds i början av 2023 välja  13 medlemmar till gemensamma kyrkofullmäktige och 10  medlemmar till församlingens församlingsråd.

Valbar till det ovan nämnda förtroendeuppdraget (de ovan nämnda förtroendeuppdragen) är enligt 23 kap. 2 § och 3 § i kyrkolagen en kandidat som

  1. senast 15.9.2022 har registrerats som närvarande medlem i församlingen
  2. är konfirmerad senast 15.9.2022 och fyller 18 år senast 20.11.2022
  3. är känd för sin kristna övertygelse
  4. inte är omyndig
  5. har gett ett skriftligt samtycke till att kandidera
  6. inte är anställd som tjänsteinnehavare eller arbetstagare i arbetsavtalsförhållande i församlingen (den kyrkliga samfälligheten eller en av församlingarna i samfälligheten)

En valmansförenings stiftelseurkund för valet inklusive bilagor ska senast 15.9.2022 klockan 16.00 lämnas till Kristinestads svenska församlings pastorskansli som håller öppet 9:30-12:00 samt 15.9.2022 klockan 9:30–16.00.

 Adressen är Rådhusgatan 1, 64100 Kristinestad.

Valmansföreningens stiftelseurkunder med bilagor finns tillgängliga på pastorskansliet och på webbplatsen info.församlingsvalet.fi.