Dop

Dopet är en glädjefest oberoende om det är det nyfödda barnet eller tonåringen eller den vuxne som döps. Dopet har inga åldersgränser. I dopet blir man upptagen som medlem i församlingen, i kyrkan och i Guds världsvida familj.

Barndop

Dopet kan hållas i hemmet eller i någon av församlingens kyrkor eller församlingshem. Dopet kan också hållas i t.ex. en familjegudstjänst. Besök pastorskansliet i Kristinestad, Rådhusgatan 1, eller ring tel 06-2211073 måndag 9.30-12 och 13-16 samt onsdag, fredag kl 9.30-12 för att boka tid och plats för dopet. På pastorskansliet vet man vilka präster som är i tjänst. Före dopet har föräldrarna och prästen ett dopsamtal där man tillsammans funderar på dopet och går genom praktiska detaljer.

Vuxendop

När man döps som tonåring är det oftast i samband med skriftskolan och då döps man före konfirmationen. Döps man som vuxen har man en tid innan dopet samtal om kristen tro med någon av församlingens präster.

Faddrar

Åtminstone två av faddrarna ska höra till den evangelisk-lutherska kyrkan och vara konfirmerade. Faddrarnas uppgift är att hjälpa till med den kristna fostran.

 

 

 

 

Baby som döps
Kirkon kuvapankki/Aarne Ormio