Skriftskolan

Vad är meningen med livet? Vem är jag? Finns det en Gud? Har Jesus funnits på riktigt? Varför är världen så orättvis?

Det här och mycket annat har du möjlighet att fundera på i skriftskolan. Du får lära dig grunderna i vår kristna tro. Du får också lära känna din hemförsamling och den kyrka som du tillhör.

Konfirmation

Efter att du gått i skriftskola blir du konfirmerad. Konfirmation betyder bekräftelse. Du bekräftar att du vill fortsätta att leva i den tro du döpts till och Gud bekräftar dig, du är hans barn. Konfirmationsmässan är en festmässa där också dina faddrar/gudföräldrar är med och välsignar dig.

Här kan du läsa mera om skriftskolan i Kristinestads svenska församling.

Vad är konfirmation frågan om, och vad som händer den dagen? Och vad får jag göra då jag är konfirmerad?

Läs om vad konfirmation innebär

Konfirmationsövningen hålls före konfirmationen. Och lite om hur själva konfirmationen går till.

Läs om hur konfirmationen går till

Kanske du ännu funderar över något. Kolla då här.

Läs vanliga frågor om konfirmation

Det här kan vara bra att minnas då du ställer till med konfirmationsfest.

Läs om konfirmationsfesten