Vi delar glädje och sorg

Dop, konfirmation, vigsel och jordfästning är stora och viktiga händelser i livet.

 

Du kan hyra församlingshemmen för såväl minnestunder, dop som övriga fester. Bokning sker via pastorskansliet.

Serverings- och hyresavgifter