Delta och påverka!

Du är en del av församlingen och du är viktig. Kom med i gudstjänsten. Bli en stödperson eller fadder till asylsökande, koka kaffe, sjung i kyrkokören, läs en text i kyrkan. Det finns oändligt med uppgifter och alla behövs, för det är tillsammans vi är en församling.