Tala liv - dela liv

Tala liv - dela liv är en diskussionsgrupp för ungdomar som gått ut högstadiet. Vi funderar på aktuella och etiska frågor utgående från en kristen värdegrund i en kravlös och respektfull miljö genom film, Youtube-klipp, diskussioner och värderingsövningar.  

Om du går i gymnasiet räknas "Tala liv - dela liv" som en lokal tillämpad kurs i religion. Träffarna omfattar 38 timmar. Vi träffas varje eller varannan vecka efter skoltid på eftermiddag eller kväll.

Intresserad?

Mera information om tider och dylikt ger Jeanette Ribacka-Berg. Höstens grupp startar i början av oktober efter att alla har anmält sig. Du kan anmäla dig här.

Tonårsflicka sitter vid en kajkant