Tala liv - dela liv

Tala liv - dela liv är en diskussionsgrupp för ungdomar som gått ut högstadiet. Vi funderar på aktuella och etiska frågor utgående från en kristen värdegrund i en kravlös och respektfull miljö genom film, Youtube-klipp, diskussioner och värderingsövningar.  

Om du går i gymnasiet kan du söka om att få  "Tala liv - dela liv" räknad som en tillämpad kurs. Träffarna omfattar 38 timmar. Vi träffas varje eller varannan vecka efter skoltid på eftermiddag eller kväll.

Intresserad?

Mera information om tider och dylikt ger Jeanette Ribacka-Berg. 

Tonårsflicka sitter vid en kajkant