Tala liv - dela liv

Tala liv - dela liv är en diskussionsgrupp för ungdomar som gått ut högstadiet. Vi funderar på aktuella och etiska frågor utgående från en kristen värdegrund i en kravlös och respektfull miljö genom film, Youtube-klipp, diskussioner och värderingsövningar.  

Om du går i gymnasiet kan du få "Tala liv - dela liv" som en lokal tillämpad kurs. Våra träffar omfattar 38 timmar.

Årets grupp

Vi träffas ännu några gånger på våren. Vill du hoppa in så hör av dig till Jeanette.

Ungdomarna har grillkväll
Grillkväll på Storholmen i Perus