Tala liv - dela liv

Tala liv - dela liv är en diskussionsgrupp för ungdomar som gått ut högstadiet. Vi funderar på aktuella och etiska frågor utgående från en kristen värdegrund i en kravlös och respektfull miljö genom film, Youtube-klipp, diskussioner och värderingsövningar.  

Om du går i gymnasiet kan du få "Tala liv - dela liv" som en lokal tillämpad kurs. Våra träffar omfattar 38 timmar.

Årets grupp

En ny grupp startar hösten 2020.

Ungdomarna har grillkväll
Grillkväll på Storholmen i Perus