Tala liv - dela liv

Tala liv - dela liv är en diskussionsgrupp för ungdomar som gått ut högstadiet. Vi funderar på aktuella och etiska frågor utgående från en kristen värdegrund i en kravlös och respektfull miljö genom film, Youtube-klipp, diskussioner och värderingsövningar.  

Om du går i gymnasiet räknas "Tala liv - dela liv" som en lokal tillämpad kurs i religion. Träffarna omfattar 38 timmar. Vi träffas varje eller varannan vecka efter skoltid på eftermiddag eller kväll.

Årets grupp

En ny grupp startar hösten 2020. Anmäl dig här. Ledare är Jeanette Ribacka-Berg.

Ungdomarna har grillkväll
Grillkväll på Storholmen i Perus