Tala liv - dela liv

Tala liv - dela liv är en diskussionsgrupp för ungdomar som gått ut högstadiet. Vi funderar på aktuella och etiska frågor utgående från en kristen värdegrund i en kravlös och respektfull miljö genom film, Youtube-klipp, diskussioner och värderingsövningar.  

Vi träffas varje eller varannan vecka efter skoltid på eftermiddag eller kväll.

Intresserad?

Mera information om tider och dylikt ger Ellinor Grahn, tel 040-8283368