I sorgens stund

Sorgen och glädjen de vandra tillsammans sjunger vi i en av våra psalmer. Sorg hör till livet. När vi förlorat någon som stått oss nära känner vi sorg och saknad. Med en begravning följer många känslor, frågor om tron och praktiska arrangemang. 

Jordfästningen

När någon dött tar de anhöriga kontakt med pastorskansliet i Kristinestad, Rådhusgatan 1, genom ett personligt besök eller genom att ringa tel 06-2211073 måndagar kl 9.30-12 och 13-16 samt onsdagar, fredagar kl 9.30-12. Man bokar dag och plats för jordfästning och eventuell minnesstund. Präst och kantor till jordfästningen och minnesstunden bokas också på kansliet.

Själaringning, dvs klockringning i kyrkan, kan bokas samtidigt om så önskas. Prästen träffar de anhöriga för ett samtal om dödsfallet, jordfästningen och minnesstunden.

Gravplatsen bokas via samfällighetens kontor som finns på samma adress som pastorskansliet, telefon till samfälligheten är 2211144. Mera om gravplatsen hittar du på sidan begravningsplatser.

Minnesstund kan ordnas i något av församlingshemmen eller annan valfri plats. 

Söndagen efter jordfästningen hålls tacksägelse för den avlidna i gudstjänsten.

På alla helgons dag hålls parentation i gudstjänsterna, dvs namnen på de som dött sedan senaste allhelgona läses upp och ljus tänds för var och en.

Kors och vit ros på vit kista
Kirkon kuvapankki/Markku Pihlaja