I sorgens stund

Sorgen och glädjen de vandra tillsammans sjunger vi i en av våra psalmer. Sorg hör till livet. När vi förlorat någon som stått oss nära känner vi sorg och saknad. Med en begravning följer många känslor, frågor om tron och praktiska arrangemang. 

Jordfästningen

När någon dött tar de anhöriga kontakt med pastorskansliet i Kristinestad, Rådhusgatan 1, genom ett personligt besök eller genom att ringa tel 06-2211073 måndagar, onsdagar och fredagar kl 9.30-12. Man bokar dag och plats för jordfästning och eventuell minnesstund. Präst och kantor till jordfästningen och minnesstunden bokas också på kansliet.

Själaringning, dvs klockringning i kyrkan, kan bokas samtidigt om så önskas. Prästen träffar de anhöriga för ett samtal om dödsfallet, jordfästningen och minnesstunden.

Gravplatsen bokas via samfällighetens kontor som finns på samma adress som pastorskansliet, telefon till samfälligheten är 2211144. Mera om gravplatsen hittar du på sidan begravningsplatser.

Minnesstund kan ordnas i något av församlingshemmen eller annan valfri plats. 

Söndagen efter jordfästningen hålls tacksägelse för den avlidna i gudstjänsten.

På alla helgons dag hålls parentation i gudstjänsterna, dvs namnen på de som dött sedan senaste allhelgona läses upp och ljus tänds för var och en.

Kors och vit ros på vit kista
Kirkon kuvapankki/Markku Pihlaja

Sorg känner vi när vi har förlorat någon som har stått oss nära. Känslorna är ofta starka. Och ibland förvirrande och oväntade.

Stöd i sorg och i kris

Vanligtvis jordfästs den avlidna av en präst från den egna församlingen. De anhöriga kan också tala med en präst från en annan församling.

Läs om de anhörigas uppgifter

Före begravningen träffar de anhöriga prästen. De blir bekanta och samtalar om den avlidna och om jordfästningen.

Läs om samtal med prästen

Det finns rätt så olika lokala traditioner. Ordningsföljden i programmet kan också variera. 

Läs hur begravningen går till

Efter jordfästningen brukar man hålla en minnesstund. Man samlas för att minnas den avlida.

Läs om minnesstunden

Söndagen efter begravningen nämner man den avlidnas namn i gudstjänsten.

Läs om tacksägelsen

Alla som bor på en ort har rätt till en gravplats där.

Läs om gravplats

Kanske du ännu funderar över något? Kolla då här.

Läs vanliga frågor om begravning