Vigsel

"Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken." 1 Kor 13:13. Kyrklig vigsel behöver inte vara ett stort kyrkbröllop, det kan också vara endast brudparet med präst och några vittnen. Det speciella med kyrklig vigsel är att brudparet ger sina löften inför Gud och att prästen ber för för dem och de får ta emot Guds välsignelse.

Kyrklig vigsel

För kyrklig vigsel krävs att brudparet är skriftskolgångna medlemmar i kyrkan. Kyrklig vigsel kan också förrättas om den ena parten är medlem i vår kyrka och den andra tillhör ett annat kristet samfund. Ett par som ingått äktenskap genom borgerlig vigsel kan få sitt äktenskap välsignat i kyrkan.

Hindersprövning

Ett villkor för vigsel är att man har intyg över hindersprövning. Ansökan om hindersprövning skall göras senast 7 vardagar innan vigseln, men gör det gärna tidigare. Intyget är i kraft fyra månader. Pappren finns på pastorskansliet.

Lysning

Lysning kan göras i kyrkan före man gifter sig, om man så önskar. Det betyder att parets namn läses upp och prästen ber för paret i gudstjänsten söndagen innan vigseln.

Vigselsamtal

Prästen håller ett vigselsamtal med brudparet före vigseln. Under samtalet går prästen genom praktiska detaljer och brudparets eventuella önskemål. Brudparet kan också träffa kantorn för att diskutera val av musik, psalmer och sånger.

Det är bra att reservera kyrkan i god tid. Besök pastorskansliet, Rådhusgatan 1 Kristinestad, eller ring tel 06-2211073 måndagar kl 9.30-12 och 13-16 samt onsdag, fredag kl 9.30-12 för att boka vigseln.

Brudpar på väg efter vigseln