Vigsel

"Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken." 1 Kor 13:13. Kyrklig vigsel behöver inte vara ett stort kyrkbröllop, det kan också vara endast brudparet med präst och några vittnen. Det speciella med kyrklig vigsel är att brudparet ger sina löften inför Gud och att prästen ber för för dem och de får ta emot Guds välsignelse.

Kyrklig vigsel

För kyrklig vigsel krävs att brudparet är skriftskolgångna medlemmar i kyrkan. Kyrklig vigsel kan också förrättas om den ena parten är medlem i vår kyrka och den andra tillhör ett annat kristet samfund. Ett par som ingått äktenskap genom borgerlig vigsel kan få sitt äktenskap välsignat i kyrkan.

Hindersprövning

Ett villkor för vigsel är att man har intyg över hindersprövning. Ansökan om hindersprövning skall göras senast 7 vardagar innan vigseln, men gör det gärna tidigare. Intyget är i kraft fyra månader. Ni kan gemensamt besöka pastorskansliet och fylla i blanketten på plats eller göra det via nätet. Här hittar du blanketten på nätet.

Lysning

Lysning kan göras i kyrkan före man gifter sig, om man så önskar. Det betyder att parets namn läses upp och prästen ber för paret i gudstjänsten söndagen innan vigseln.

Vigselsamtal

Prästen håller ett vigselsamtal med brudparet före vigseln. Under samtalet går prästen genom praktiska detaljer och brudparets eventuella önskemål. Brudparet kan också träffa kantorn för att diskutera val av musik, psalmer och sånger.

Det är bra att reservera kyrkan i god tid. Besök pastorskansliet, Rådhusgatan 1 Kristinestad, eller ring tel 06-2211073 måndagar kl 9.30-12 samt onsdag, fredag kl 9.30-12 för att boka vigseln.

Brudpar på väg efter vigseln

Gud vill att de gifta ska leva tillsammans i gemenskap, kärlek och ansvar. Äktenskapet är en uppgift man får av Gud.

Läs mer om bröllopet

För att kunna gifta er begär ni hindersprövning. Sen blir det lysning i kyrkan.

Läs om hur hindersprövning går till

Före bröllopet träffar man vanligen vigselprästen och kommer överens om arrangemangen. Man blir bekant med prästen, talar om äktenskap och kärlek.

Läs om vigselsamtal

Lite nervöst både i huvudrollerna och som gäst. Hur var det nu igen man skulle göra?

Lä som hur vigseln går till

Om man har gift sig borgerligt (civilt) eller i en annan kristen kyrka kan äktenskapet välsignas i en kyrka.

Läs om välsignelse av äktenskap

I inbjudan står till exempel vilka som gifter sig, var det händer, och när.

Läs om bröllopsinbjudan och klädsel

Kanske du ännu funderar över något. Kolla då här.

Läs vanliga frågor om bröllop