Friluftsgudstänst vid Carlsro museum

sön 21.7 kl. 13.00

Friluftsgudstjänst och spelmanssamling

Spelmansgudstjänsten är ett omtyckt återkommande sommarevenemang. Tjöck spelmanslag står för musiken och prosten Lars Nisula predikar.

Efter gudstjänsten är det servering (4€). Kollekten upptas för Carlsro museum.

  • Vuxna Vuxna
  • Musik Musik

Öppna länk i ny flik


Tag kontakt