Högmässa

sön 30.6 kl. 18.00 – 19.00

Skaftung bykyrka

Högmässa med nattvard

Liturg Daniel Norrback, kantor Anna Karin Martikainen. Servering

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Tag kontakt