Högmässa

lör 22.6 kl. 10.00 – 11.30

Lappfjärds kyrka

Högmässa. Efteråt kaffe för 50-årskonfirmander

Liturg Daniel Norrback, kantor Anna Karin Martikainen. Efter mässan kaffe för församlingens 50-årskonfirmander  (anmälning till pastorskansliet)

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Tag kontakt