Plättkalas

tors 6.6 kl. 18.00 – 19.30

vid kyrkparken i Sideby

Plättkalas med musikinslag

Till förmån för Gemensamt Ansvar. Torolf Back, Debora Hannus m.fl. medverkar.

  • Barn och familj Barn och familj
  • Vuxna Vuxna

Öppna länk i ny flik


Tag kontakt