Högmässa

sö 5.11 kl. 15.00 – 16.00

Uttermossa UF-lokal

Högmässa med nattvard. Efter mässan servering.

Predikant Per-Erik Häggman, liturg Daniel Norrback, kantor Anna Karin Martikainen.

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Tag kontakt