Friluftsgudstjänst

sö 13.8 kl. 15.00 – 16.00

Korsberget, Uttermossa

Vid Korsberget i Uttermossa

Liturg: Daniel Norrback. Efter gudstjänsten möjlighet att åka till Café Soldattorpet och ha gemenskap.

  • Vuxna Vuxna
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Tag kontakt