Gudstjänst

sö 5.2 kl. 12.00 – 13.00

Kristinestads kyrka

Gudstjänst i Krs kyrka. Ljuständning för barn som döpts sedan fjolårets kyndelsmässodag. Kollekt till Gemensamt Ansvar

Liturg Gunilla Teir, kantor Raili Bergqvist. Erica Norrback och Stina Caldén-Back medverkar.

  • Barn och familj Barn och familj
  • Vuxna Vuxna
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Här kan du lyssna Öppna länk i ny flik


Tag kontakt