Festhögmässa

sö 11.12 kl. 12.00 – 13.30

Kristinestads kyrka

Högmässa i samband med biskopsvisitation

Medverkande: biskop Bo-Göran Åstrand, kyrkoherde Daniel Norrback, Anna Karin Martikainen, Lappfjärds Damkör och Manskör, kyrkokörerna. Efter mässan visitationsstämma och kyrklunch i församlingshemmet. Anmäl om deltagande i lunchen senast torsdag 8.12 till Annika Westergård tel 040-1618722.

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Här kan du lyssna Öppna länk i ny flik


Tag kontakt