Gudstjänst

sö 31.7 kl. 15.00 – 16.00

vid Korsberget i Uttermossa

Friluftsgudstjänst, vid regn i Soldattorpet

Liturg Daniel Norrback, kantor Anna Karin Martikainen

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Tag kontakt