Högmässa

sö 24.7 kl. 15.00 – 16.00

Sideby kyrka

Högmässa med nattvard.

Liturg Daniel Norrback, kantor Keijo Vättö. Efter högmässan kaffe för 50-årskonfirmandena på Jonnsborg. 

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Tag kontakt